فیلم

طراحی و بازسازی ، تغییر کاربری ،کناف و سقف کاذب
طراحی پلان ساختمان ،گروه معماری و طراحی ساختمان ARCETDT،سرکار خانم دریا اعتدالی
بهترین ترکیب رنگ برای دکوراسیونwww.arcetd.com
طراحی و دکوراسیون منزل شما توسط مجموعه ARCETD
نمونه طراحی و دکوراسیون آشپزخانه- سرکار خانم دریا اعتدالی ۰۹۱۲۴۶۶۱۴۶۱
ایده های تازه جهت طراحی روف گاردن -سرکار خانم دریا اعتدالی ۰۹۱۲۴۶۶۱۴۶۱
طراحی داخلی ساختمان توسط مجموعه ARCETDو مدیریت سرکار خانم دریا اعتدالی
طراحی شیشه و پنجره توسط مجموعه ARCETD ,و مدیریت سرکار خانم دریا اعتدالی
تغییر کاربری فضای پشت بام
کناف کاری سقف